«Halkyň Arkadagly zamanasy»

Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary ykdysady syýasatynyň durmuşa geçirilmegi bilen, çaklanylýan döwürde Türkmenistanda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmagyň we olaryň düzümini diwersifikasiýalaşdyrmagyň hasabyna ýurdumyzyň eksport mümkinçiligi has-da ýokarlanýar. Eksportyň düzüminde ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply önümleri öndürýän senagat kärhanalarynyň we hususyýetçileriň paýy ýokarlanýar.