«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz-tagallalary netijesinde ýurdumyzda agresenagat ulgamynda uly ösüşlere ýetilýär. Ýurdumyzda pagta, bugdaý bilen bir hatarda gök-bakja we gaýry ekinleriniň bol hasylyny öndürilip ýetişdirilýär. Şu günler hem Ahal welaýatymyzyň ähli etraplarynda ýokary depginde ýer alma ekmek işleri alnyp barylýar.