All news

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Arkadagyň saglyk syýasaty – raýatlaryň baky bagty»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Kaka etrabynyň Gowşut geňeşliginiň çäginde gurulýan 1 gatly ýaşaýyş jaýy

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

“Ýylyň terbiýeçisi – 2021”

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Bazar bolçulygy

Buýan

Buýan Türkmenistanyň köp ýerlerinde duş gelýän, dermanlyk maksatlary üçin gory ýeterlik, täsin dermanlyk ösümligidir.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Ahal welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi boýunça 2021-nji ýylyň 11-nji fewralynda geçirilen okuw-türgenleşik sapagy barada

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Hormatly Prezidentimiz täze döwlet taglymatynyň kemala gelmegine aýratyn ähmiýet berýär.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»