«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Türkmenistanyň önümçilik kuwwatny artdyrmakda, ykdysadyýeti ösüşiň innowasion ýoluna geçirmekde, senagaty täze ugurlary höweslendirmegiň hasabyna diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekde döwlet we hususy hyzmatdaşlyga möhüm orun berilýär. Diýarymyzyň haryt öndürijilerine ýardam etmek boýunça syýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde import harytlarynyň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça kärhanalar açylýar. Işewür başlangyçlary goldamak boýunça amala aşyrylýan işjeň we yzygiderli syýasat öz miwelerini berýär.