Ähli täzelikler

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Ak bugdaý etrabynyň Öňaldy geňeşliginiň çäginde gurulýan 320 orunlyk çagalar bagy.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

ZENJEBIL

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Ahal welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi boýunça 2021-nji ýylyň 22-nji fewralynda geçirilen okuw-türgenleşik sapagy barada

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Ulugdepe - arheologiýa ýadygärligi

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň çäginde gurulýan 1 gatly ýaşaýyş jaýy

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň çäginde gurulýan döwrebap Saglyk öýi

AŇŇYZA

Aňňyza çomujyň bir görnüşi bolup, boýy 100-200 santimetre çenli ýetýän köpýyllyk otjumak ösümlik.