Gurluşyk

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Kaka etrabynyň Şükür bagşy daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýän “Ýigit” hojalyk jemgyýeti

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Ak bugdaý etrabynyň Öňaldy geňeşliginiň çäginde gurulýan 320 orunlyk çagalar bagy.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň çäginde gurulýan 1 gatly ýaşaýyş jaýy

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň çäginde gurulýan döwrebap Saglyk öýi

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Ak bugdaý etrabynyň Öňaldy geňeşliginiň çäginde gurulýan Öňaldy Geňeşliginiň geňeşiniň edara binasy

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Kaka etrabynyň Gowşut geňeşliginiň çäginde gurulýan 1 gatly ýaşaýyş jaýy

Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň çäginde gurulýan 320 orunlyk çagalar bagy.

Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň çäginde gurulýan 320 orunlyk çagalar bagy.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Öňaldy geňeşliginiň çäginde gurulýan 1 gatly ýaşaýyş jaýy

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Öňaldy geňeşliginiň çäginde gurulýan 1 gatly ýaşaýyş jaýy

Gadymy Ahalyň täze keşbi

Häzirki döwürde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ynsanperwer başlangyçlary bilen Ahal welaýatynda ägirt uly maýa goýum taslamasy, ýagny welaýatyň täze dolandyryş merkeziniň gurluşygy amala aşyrylýar.

Gurluşyk pudagyň belent depgini

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňde goýlan strategik durmuş-ykdysady wezipeleri çözmek Türkmenistanyň gurluşyk, elektrik energetikasy, himiýa senagaty, gurluşyk önümçiligi we senagat ulgamynyň işiniň möhüm ugrudyr.